BO-fiber årshandlingar år 2022

BO-fiber föreningsstämma 20220522 (1)

769626-3735 200101-201231-BR-RR

769626-3735 200101-201231-ÅR

BO-fiber föreningsstämma 20211010

Byte av tv-box

BO-fiber byte av utrustning

Ny abonnemangsavgift per den 1 mars 2021

 

Föreningen har som vi tidigare informerat om tecknat ett nytt avtal med Telia gällande

leverans av tjänsterna, bredband 100/100 mbts, TV (paket lagom) och fast telefoni. Avtalet gäller under en period av sju år och har nu trätt i kraft, vilket medför att månadsavgiften fr.o.m. den 1 mars uppgår till 400 kr per månad = 1200 kr per kvartal.

Eventuella frågor kan ställas till föreningens ordförande, Staffan Lundbom. staffanlundbon@gmail.com alt. mobil 070 5551162.

 

Styrelsen i BO-fiber ek. för.

 

Information om förhandlingarna med Skanova

Förhandlingarna om en försäljningen av vårt fibernät har pågått med Skanova under hösten 2018 och i början av 2019.

Arbetet är nu inne i sin absoluta slutfas. Båda parterna har godkänt avtalet och alla detaljer kommer förhoppningsvis att vara klara under maj månad.

När allt är helt klart kommer ny information att läggas ut på hemsidan och på kommande årsmöte kommer även en redovisning av

avtalet att lämnas.

Staffan Lundbom, ordförande BO-Fiber

Information om föreningsstämma finns att ladda ned nedan.

BO-fiber föreningsstämma 20190526

Årshandling BO-fiber

BR o RR

Dela den här sidan