Historia

BO-Fiber Ekonomisk Förening bildades 2013 med avsikten att bygga ett optiskt fibernät i området Oppmanna-Barum med omnejd. Sedan starten har målet varit att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom byggnationen av ett eget kommunikationsnät för att tillhandahålla nätkapacitet för bland annat data- och telekommunikation.

Byggnationen av nätet påbörjades i april 2014, med ByNet som totalentreprenör, och var färdigställt under maj 2015. För projektets genomförande har föreningen erhållit bidrag från Länsstyrelsen i Skåne och från Post- och Telestyrelsen (PTS). 

Den projektansökan som lämnades till Länsstyrelsen i Skåne byggde på 135 st anslutningar.  Efter projektstarten har det tillkommit fler anslutningar och inom det ursprungliga geografiska området Barum-Oppmanna finns det idag 226 st. Det geografiska området har senare utökats och omfattar även anslutningar i Perstorp och Mjönäsområdet, vilket innebär att antalet anslutningar inom BO-Fibers geografiska område uppgår till 314 st.

Dela den här sidan