Uppstår fel på utrustningen som levereras av Telia skall felanmälan göras till Telia på telefonnr 020-202070, alternativt på deras hemsida.

 Telia hanterar fel som uppstår i och efter fiberkonvertern.

Om du tittar på den här skissen kan du lättare se vad utrustningen består av och är ihopkopplad.

Dela den här sidan