BO-fiber ekonomisk förening (BO-fiber ek. för.) har per den 3 februari år 2020 tecknat avtal med Skanova AB (helägt dotterbolag till Telia Company AB) om överlåtelse av vårt fibernätverk.

 

Beslutet om att överlåta fibernätverket beslutades av föreningsstämman i

BO-fiber ek. för. den 3 juni år 2018.

Beslutet grundade sig på styrelsens redogörelse om svårigheten att genom ideellt arbete kunna fortsätta utbyggnaden av fibernätet och att kunna ta del av den senaste tekniska utvecklingen. Vår bedömning var och är att Skanova har möjligheten att bygga ut och förvalta nätet på bästa sätt.

Skanova AB är Sveriges största ägare av fibernät och har en omsättning på

ca 6 miljarder kronor.

 

Bo-fiber ek. för. kommer att kvarstå som förening och du som abonnent och medlem kommer inte uppleva någon märkbar förändring. Du kommer fortsättningsvis att erhålla dina fakturor som tidigare från föreningen och du gör din eventuella felanmälan av nätet

till Telia på telefon 90200.

 

Vi kommer som beslutades på föreningsstämman år 2018 att teckna ett nytt avtal med Telia avseende tjänsteutbudet d.v.s. bredband, TV och fast telefoni. Det nya avtalet kommer att sträcka sig över sju år. Det kommer att ske en del tekniska förändringar och främst gäller det gamla Tassemarkens anslutningar. Alla anslutningar kommer att få en bredbandshastighet av 100 mbts in och 100 mbts ut. Det innebär att de som idag har 10/10,”gamla Tassemarken”, måste byta sina mediaomvandlare (den lilla boxen som routern är ansluten till) samtidigt kommer samtliga switchar i nodskåpet i Mjönäs att bytas ut. Arbetet med att byta mediaomvandlare och switchar kommer att utföras av Telia när det blir aktuellt.

Samtliga anslutningar kommer att erhålla en ny router och två nya digitalboxar för TV.

Byte av router och digitalboxar görs av medlemmen själv. Samtliga byten görs för anpassning till ny teknik. Leveranstiden för byten av swichar, mediaomvandlare och teknisk utrustning beräknas ta 12 – 14 månader från avtalets undertecknande.

 

Efter att samtliga medlemmar erhållit den nya bredbandshastigheten d.v.s. 100/100 mbts kommer priset att uppgå till ca 390-400 kr per månad. Prisökningen blir större för gamla Tassemarkens medlemmar med anledning av den ökade bredbandshastigheten. Priset kommer att gälla under hela avtalsperioden, om sju år.

 

Den ersättning som föreningen erhåller för överlåtelsen till Skanova kommer att betalas ut till samtliga nuvarande fastighetsägare som en del av inbetald medlemsinsats. Vi återkommer med de exakta beloppen som skall betalas ut när vi erhållit köpeskillingen och gjort beräkningarna. Preliminärt torde återbetalningen av medlemsinsatsen uppgå

till cirka hälften av fastighetens inbetalda medlemsinsats, ca 8 000 kr. Detta gäller de fastigheter som betalt in 15 000 kr eller mer i medlemsinsats. Utbetalning kommer att ske till den som var lagfaren ägare till fastigheten per den 3 februari år 2020.

Vi återkommer under våren med hur och när utbetalning kommer att ske.

 

 

Frågor gällande denna information kan ställas till ordförande i BO-fiber ek. för.

Staffan Lundbom, mobil: 070-5551162, e-mail: staffanlundbom@gmail.com

Dela den här sidan