Innan eventuellt grävarbete sker skall kabelvisning beställas, detta för att säkerställa att inte någon kabel kommer till skada under arbetet.

För att beställa visning kontaktar du ledningskollen

Om olyckan ändå är framme och en kabel skulle råka komma till skada är det Eltel networks som hanterar alla skador på det externa nätet. Det externa nätet omfattar fiberkabel fram till fiberkonvertern, därefter är det Telia som ansvarar för felavhjälpning. OBS att denna felanmälan skall göras till ordförande Staffan Lundbom, 070-555 11 62, kontakta inte Eltel direkt!

Om du tittar på den här skissen kan du lättare se vad utrustningen består av och är ihopkopplad.

Dela den här sidan