Nuläge

Under 2016 inledde BO-Fiber diskussioner med Tassemarkens Fibernät med avsikten att genomföra en fusion mellan föreningarna. Tassemarkens Fibernät hade varit verksamt sedan november 2010 och hade strax över 100 anslutningar. BO-Fiber gränsade geografiskt till Tassemarkens Fibernät och hade cirka 70 anslutningar inom Tassemarken geografiska område.

Tassemarken och BO-Fiber hade samma administrativa upplägg och anlitade samma företag för försäkring, redovisning och underhåll. Avsikten med ett samgående var att få samordningsvinster genom en rationellare administration och drift. Kostnader för drift och projektering av nya anslutningar bedömdes också kunna hållas på en lägre nivå.

Fusionen mellan föreningarna genomfördes i slutet av 2016 och med 106 st nya anslutningar från Tassemarkens Fibernät har BO-Fiber idag totalt 420 st anslutningar.

 

Nedan visas en karta över vårt område

Dela den här sidan