Styrelsen består av åtta ledamöter samt två suppleanter

Ordförande

Staffan Lundbom

 

Sekreterare

Hans Söderlind

 

Kassör

Ove Ohlsson

 

Ledamöter

Sofia Johnsson

Håkan Djerf

 

 

Suppleanter

Anna Lundin

Jonas Lindh